Polityka prywatności i Plików Cookies

Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, powinnam powiadomić Cię o Twoich prawach.
Uprzejmie proszę zapoznaj się z nimi. Korzystając z przygotowanych przeze mnie materiałów do pobrania, zapisów na bezpłatne szkolenia online, czy zapisu na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania informacji o organizowanych webinarach, otrzymywania bezpłatnych blogowych materiałów do pobrania i innych informacji związanych z rozwojem bloga, jak również potwierdzasz, że zapoznałaś się z Polityką Prywatności i Plików Cookies zamieszczoną na tej stronie.

Ważne informacje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Aneta Mazur.
 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki bezpłatnego fragmentu książki lub kontaktu w odpowiedzi na Twoją wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter. Jeśli ich nie podasz, nie będę mogła wysyłać do Ciebie wiadomości, ani innych materiałów blogowych
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera.
 • Twoje dane nie będą/będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield [sprawdź to tutaj: www.privacyshield.gov/participant_search.]
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 • Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 • Twoje dane będą przechowywane przez okres dystrybucji danej kampanii przeze mnie prowadzonej.
 • Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pliki Cookies:

Strona korzysta z plików cookies:

Technicznych – umożliwiających korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, występujących na większości stron internetowych, umożliwiających
a) „Zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień, np. czy zapoznali się z polityką cookies
b) Personalizację interfejsu Użytkownika, np. języka strony, tego czy strona powinna być wyświetlona w formie przystępnej dla komputera/telefonu komórkowego. W przypadku sklepów internetowych cookies techniczne pozwalają na zapamiętaniu zawartości „koszyka” lub automatycznego logowania się do konta przez użytkownika. Można je czyścić za pomocą przeglądarki internetowej, której używa użytkownik przeglądający stronę.

2) Analitycznych – w celu polepszenia świadczonych usług i działania strony internetowej, poprzez
a) Pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np. na podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której dokonywane jest wejście na stronę, urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony
b)Zbieranie informacji o ilości wejść na stronę
c)Zbieranie informacji dotyczących miejsca z którego najczęściej wchodzą na stronę użytkownicy
d)Zbieranie informacji na jakie części stron najczęściej korzysta użytkownik
e)Zbieranie informacji jak długo użytkownicy korzystają ze stron
W celach analitycznych korzystamy z Google Analitycs. Ułsuga polega na monitorowaniu statystyk dotyczących osób odwiedzających stronę i zbieraniu danych związanych z odsłonami poszczególnych podstron serwisu.

 • Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej.
Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.

 • Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:
– techniczne;
– dane statystyczne i analityczne (Google Analitycs).

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

 • Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows
 • Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:  OVH Sp. z o.o., Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, REGON: 933029040, NIP: 899-25-20-556 – w celu przechowywania plików strony na serwerze.