O Fundacji admin-tWtfEbe7 28/06/2023
O Fundacji "Jednookiej Wojowniczki":

Fundacja „Jednooka Wojowniczka” skupia się na wspieraniu osób niedowidzących, niewidomych, seniorów, osób uzależnionych, młodzieży, osób wykluczonych, osób w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych oraz rodziców wychowujących dzieci samodzielnie lub w pieczy zastępczej. Nasze cele obejmują szerokie spektrum działalności – od definiowania i zaspokajania potrzeb naszych beneficjentów, przez promowanie samoakceptacji i podnoszenie poczucia wartości, aż po pomoc w różnorakich trudnych sytuacjach życiowych.

Kim jesteśmy
Nasz Zespół
Aneta skrzypek
prezes
Mariusz skrzypek
wiceprezes
Joanna Kamińska
sekretarz